Kontaktujte nás:
0908 919 129
martin.micuda@gmail.com

Referencie

Trvale spolupracujeme a vykonávame geodetické práce pre:

 • Mesto Ružomberok - geometrické plány pre potreby mesta
 • Vodárenská spoločnosť Ružomberok - geometrické plány a porealizačné zamerania
 • TS Ružomberok a.s. (Technické služby) - geometrické plány a inžinierska geodézia
 • SVS-projekcia, s.r.o.- inžinierska geodézia, predrealizačné zamerania
 • CZT Ružomberok, s. r. o. - geometrické plány a inžinierska geodézia
 • Mondi Business Paper SCP, a.s. - geometrické plány a inžinierska geodézia
 • Nelly Slovakia, s.r.o. - geometrické plány a inžinierska geodézia
 • STABIL, a.s. Žilina - geometrické plány a inžinierska geodézia
 • HSF SYSTEMS SK, s.r.o. Žilina - geometrické plány a inžinierska geodézia
 • STAVEX TOP, s.r.o., Radoľa - inžinierska geodézia
 • Liptovská stavebná spoločnosť, s.r.o. - inžinierska geodézia
 • SWIETELSKY - Slovakia spol. s r.o. - inžinierska geodézia
 • REVIMONT - DG, s.r.o. - inžinierska geodézia
 • MONTIS BAU, s.r.o. - inžinierska geodézia
 • Fischer & Partners, s.r.o. - geometrické plány a inžinierska geodézia
 • CPI Slovakia, a.s. - geometrické plány a inžinierska geodézia
 • SKI PARK Ružomberok, akciová spoločnosť - geometrické plány a inžinierska geodézia
 • SITUM-SK - inžinierska geodézia (lyžiarske stredisko)
 • Delta Projektconsult Slovakia s.r.o. - geometrické plány a inžinierska geodézia
 • HB REAVIS MANAGEMENT - geometrické plány a inžinierska geodézia
 • architektonické ateliéry a projekčné firmy
 • a.i.