Kontaktujte nás:
0908 919 129
martin.micuda@gmail.com

Geometrický plán

  • na majetkovoprávne vysporiadanie
  • na zameranie rozostavaných stavieb
  • a novostavieb ku kolaudácii
  • na vyznačenie vecného bremena
  • na reálne rozdelenie pozemkov