Kontaktujte nás:
0908 919 129
martin.micuda@gmail.com

Prístrojové vybavenie

Integrovaný merací systém Trimble I.S. Rover

Totálna stanica Trimble S6 Robotic:

Trimble S6 Robotic

 • Jednomužný merací systém najvyššej presnosti – ovládanie prístroja z výtyčky.
 • MAGDRIVE servo pohon spolu so systémom SUREPOINT pre dosiahnutie najpresnejších výsledkov merania.
 • Technológia AUTOLOCK pre veľmi presné automatické cielenie s presnosťou lepšou ako 2 mm/300 m.
 • Technológia MULTITRACK pre automatické sledovanie hranola.
 • Vhodný pre najpresnejšie práce v inžinierskej geodézii.
 • Uhlová presnosť 2” (podľa DIN 18723), presnosť merania dĺžok 1mm + 2ppm (podľa ISO17123-4).
 • Špeciálne programové vybavenie pre výstavbu líniových stavieb.

GNSS prijímač Trimble R8 GNSS:

GNSS prijímač Trimble R8 GNSS

 • Trojfrekvenčný geodetický GNSS prijímač pracujúci s družicovým systémom NAVSTAR GPS, GLONASS a Galileo.
 • Trimble R-Track technológia, Trimble Maxwell 6 chip s 220 kanálmi.
 • Presnosť pri statickom meraní: Horizontal 3mm + 0.1ppm RMS, Vertical 3.5mm + 0.4ppm RMS.
 • Presnosť pri kinematickom alebo RTK meraní: Horizontal 10mm + 1ppm RMS, Vertical 20mm + 1ppm RMS.
 • Pripojenie na sieť permanentných staníc SK-POS.
 • Umožňuje prácu oboch systémov spolu v reálnom čase.
 • Kombinuje najmodernejšie a najpresnejšie geodetické prístroje súčasnosti.

Digitálny nivelačný prístroj Trimble DiNi 0.3mm/km s príslušenstvom

Trimble DiNi 0.3mm/km

 • Štandardná presnosť 0.3mm/km zodpovedá 1 km obojstrannej nivelácie podľa DIN 18723.

Softvérové vybavenie

 • Kokeš 10.24
 • Spracovanie terestrických a GNSS meraní – Trimble Business Center Advanced 2.70
 • CAD grafický editor – NEUMAP 2012