Kontaktujte nás:
0908 919 129
martin.micuda@gmail.com

Ružomberská geodetická kancelária - RGK s.r.o.

Spolčnosť ponúka geodetické práce na území celého Slovenska v oblasti katastra nehnuteľností a inžinierskej geodézie. Firma disponuje modernou geodetickou a kancelárskou technikou, kvalifikovaným personálom (4 zamestnanci, autorizovaný geodet pre práce v oblasti inžinierskej geodézie), vlastnými priestormi a vozovým parkom. 

Geometrický plán

Vyhotovenie geometrických plánov, vytyčovanie hraníc pozemkov, ai.

Zameranie inžinierskych sieti

Projektovanie pozemkových úprav, mapovanie poľnohospodárskych podnikov, ai.

Zameranie adresného bodu

Trvalá stabilizácia bodov polohových a výškových bodových polí, ai.

Osadenie stavby do terénu

Základné technické mapy miest, závodov, diaľnic, ai.

Polohopisné a výškopisné zameranie

Projektovanie, aktualizácia a správa informačných systémov o území, ai.


Ako pracujeme

Prístrojové vybavenie

K našej práci používame modernú geodeticků techniku:

  • Integrovaný merací systém Trimble I.S. Rover
  • Digitálny nivelačný prístroj Trimble DiNi 0.3mm/km

Viac informácií

Referencie

Trvale spolupracujeme a vykonávame geodetické práce pre mnoho spoločností na území celého Slovenska

Viac informácií